instagrambot.blogg.se

Instagrambot är ett program som gillar och följer folk på instagram. Och genom att göra det kommer dina följare att ökas suksensivt. Instagrambot is a program that likes and follows people on instagram. And by doing so, your followers will increase more

earn money when you link your blogg.

 
Just click at this link and you will come to a website that allows you to earn money when you link diffrent weblinks
 
Klicka på länken och registera dig lätt till en hemsida som låter dig tjäna pengar på att du länkar din blogg.
 
Just click on the adfly banner and you will get there!!
 
Klicka bara på någon av bilderna och du kommer att komma till registeringen.
 
eller på denna länk - or at this link
http://adf.ly/?id=4115789

Tjäna Pengar Genom Att Länka Din Blogg? Earn money when you link your blogg.

Vill du tjäna pengar genom att länka din blogg tex?
Då finns det ett väldigt snabbt sätt att lösa det här. Genom att registera dig på denna hemsida http://adf.ly/?id=4115789 så får du inte lite extra pengar varje månad.
 
Adfly funkar som detta , att du registerar dig ett konto. Det är jätte lätt att hantera och dina intäkter komma komma ifrån olika reklamer som kommer upp i 5sek innan dom kan besöka din blogg. Och 5 sekunder är ju ingenting för den som vill in och kolla. När du registerar ditt konto så trycker du på baren högst upp och trycker på Shrink
 
Då blir www.instagrambot.blogg.se till http://adf.ly/P4nES
Och du får inte mycket på varje reklam visning men det är alltid något.
 
Registera ditt konto här! http://adf.ly/?id=4115789

Hoppas det går bra för er! 
Lycka till!

Want to make money by linking your blog tex?
Then there is a very quick way to solve this. By register link on this website http://adf.ly/?id=4115789 you will not get a little extra money each month.

Adfly works like this, that you register yourself an account. It's really easy to deal with and your revenues come come from various commercials that come up in 5sec before they can visit your blog. And 5 seconds is nothing for those who want in and check out. When you register your account, tap the bar at the top and press Shrink

Then www.instagrambot.blogg.se to http://adf.ly/P4nES
And you do not get much of each advertising display but it's always something.

Register your account here: http://adf.ly/?id=4115789

Hope it goes well for you!
Good Luck!

Free instagram followers

Programmet: http://adf.ly/P2rVA
Och min instruktionsvideo på youtube: http://adf.ly/P43b5
 
Program: http://adf.ly/P2rVA
 
Intructionsmovie on youtube : http://adf.ly/P43b5

Inside bilder på programmet!

Detta är hur själva programmet ser ut!
Dess design är väldigt simpel och lätt arbetligt.
Bara att skriva in ditt instagram användernamn och lösenord.

This is how the program looks like!
Its design is very simple and easy work thoroughly.
Simply enter your instagram use name and password.

Såhär ser det ut när du skrivit in din inloggnig och rätt lösenord.
Samma här väldigt simpelt. Och lätt för även den dator oerfarna
 

Here's how it looks when you enter your inloggnig and correct password.
Same here very simple. And easy for even the novice computer

Här ser ni dom olika funktionera som bot programmet innehåller!

Ni börjar med att skriva in en #tag som ni vill gilla bilder/följa folk ifrån! tex Love , Yolo , Swag eller något dylikt.

Sen så väljer ni antal sidor ni vill gilla bilder ifrån. Du kan ta på väldigt många sidor åt gången för programmet arbetar för sig själv i bakrunden av det du gör. Sen så på speed så tycker jag själv personligen att slow , eller slower är bäst!

Nu har ni fått en genomgång av det! 

Bara att ladda ner det här. ------> http://adf.ly/P2rVA <--------

Och här är instruktionsfilmen jag har gjort ---> http://adf.ly/P43b5 <-----

 

Here are the different function as bot program does!

You start by entering a # tag that you want like images / follow people from! eg Love, Yolo, Swag or something similar.

Then, you choose a number of pages you would like pictures from. You can take on many pages at a time for the program is working for himself in the background of what you do. Then as the speed so I find myself personally to slow, or slower are the best!

You now have a review of it!

Just download it here. ------> http://adf.ly/P2rVA <--------

And here is the instructional video I've done ---> http://adf.ly/P43b5 <-----

 

Instagrambot

Hej
 
Detta är ett enkelt sätt för dig som vill öka din följare suksensivt på instagram och dina gillningar.
Grejen är som så att det är ett enkelt program som bara behöver klicka in 1 #tag , så gillar den alla bilder på så många sidor som du väljer , eller att den följer dom som taggar det. Du kan lätt avfölja folk som inte följer dig tillbaka med bara ett knapp tryck!
 
Här är grejorna du behöver:
1. Programmet : http://adf.ly/P2rVA
Garanterar er att filen är fri från virus & trojaner!
Och det är 100% gratis och du behöver inte göra några onödiga surveys för att få den!
Klicka på länken och tryck på SKIP AD upp i höger hörnet
2. Här är en youtube länk som kommer hjälpa dig hur man gör i programmet.

http://adf.ly/P43b5

 
______________________________________________________________________________________________
Hi
This is an easy way for you who want to increase your followers suksensivt on instagram and your rec tions.
The thing is that as it is a simple program that can just click the 1 # while, like all images on as many pages as you choose, or to follow the judgment of the tags. You can easily avfölja people who do not follow you back with just one button press!
Here's the stuff you need:
1. Programme: http://adf.ly/P2rVA
Guarantee you that the file is free from viruses and trojans!
And it's 100% free and you do not make any unnecessary surveys to get it!
Click the link and press the SKIP AD the top right corner
2nd Here is a youtube link that will help you how to do the program.
http://adf.ly/P43b5